Refundacja sprzętu ortopedycznego - Warszawa

 

Czym jest refundacja?

Sprzęt ortopedyczny stanowi kluczowy element wsparcia dla wielu osób z ograniczeniami ruchowymi, niepełnosprawnościami, a także schorzeniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia. Wspomniane urządzenia ułatwiają życie nie tylko pacjentom, ale również ich opiekunom. Jednak koszty ich zakupu mogą stanowić duże obciążenie dla domowego budżetu. Dlatego warto poznać możliwości ubiegania się o refundację sprzętu ortopedycznego i skorzystać z takiej opcji. Jest to możliwość nabycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których koszt częściowo lub w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, który przedstawia listę urządzeń objętych refundacją. Katalog ten jest aktualizowany co roku i zawiera informacje na temat dostępnych środków, wskazówek dotyczących wnioskowania o refundację oraz koniecznych dokumentów. Aby ubiegać się o refundację sprzętu ortopedycznego w Warszawie, należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność jego stosowania. Ważne jest też, aby wybrać produkt zgodny z listą NFZ oraz sprawdzić, czy dostępna jest wersja refundowana.

Limity refundacji NFZ są różne i wahają się od 70% do 100%.

 

Dłoń układająca monety

Refundacja NFZ przysługuje każdemu pacjentowi posiadającemu aktualne ubezpieczenie zdrowotne, potrzebującemu określonych produktów niezbędnych w procesie leczenia i rekonwalescencji, który otrzymał stosowne zlecenie wystawione przez osobę do tego uprawnioną.

 

Pobierz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

Refundacja sprzętu ortopedycznego niesie ze sobą wiele korzyści dla pacjentów oraz ich rodzin. Przede wszystkim pozwala na oszczędność finansową, gdyż część kosztów zakupu urządzenia pokrywa NFZ. Dzięki temu pacjenci mają dostęp do wysokiej jakości sprzętu, który pozwala im na poprawę jakości życia oraz komfortu codziennego funkcjonowania. Ponadto, odpowiednio dobrany sprzęt ortopedyczny może przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia oraz skrócić czas rehabilitacji. Warto dodać, że refundacja sprzętu ortopedycznego obejmuje nie tylko zakup nowego urządzenia, ale również jego serwisowanie czy modyfikacje, dostosowane do potrzeb pacjenta.

 

Kto może wystawić takie zlecenie?

Zlecenie możemy uzyskać podczas wizyty lekarskiej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także w trakcie wizyty w prywatnym gabinecie. Dokument ten mogą wystawić m.in. lekarze specjaliści, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeuci, a także pielęgniarki i położne.

Ważne jest, żeby na sprzęt zlecenie wystawiła odpowiednia osoba, i tak na przykład:

  • ortezy, stabilizatory- zlecenie wystawia lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgi urazowo- ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacjii medycznej,
  • wózek inwalidzki- zlecenie wypisuje lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, reumatologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii urazowo- ortopedycznej, neurologii, neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej. Wyjątkiem jest wózek stalowy (kod refundacji P.127), na który to zlecenie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny),
  • balkoniki i podpórki, materace przeciwodleżynowe, poduszki przeciwodleżynowe pneumatyczne, pieluchomajtki- zlecenie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny), specjalista w zakresie geriatrii, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii, chirurgi urazowej, reumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej
  • pionizatory i urządzenia multifunkcyjne- zlecenie może wypisać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacjii medycznej.

Zarówno zasady, jak i szczegółową listę przedmiotów refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. W sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. Z 2013, poz. 1565)

PAMIĘTAJ!

Od 1 stycznia 2020r. zlecenie wystawione podczas wizyty lekarskiej zostaje automatycznie zarejestrowane w systemie NFZ, i pod warunkiem pozytywnej weryfikacji, bezpośrednio po wizycie można je zrealizować.

W przypadku, gdy lekarz wystawia zlecenie niezweryfikowane z racji braku podłączenia swojego systemu do systemu NFZ wówczas takie zlecenie należy potwierdzić w najbliższym Oddziale NFZ lub mailowo wysyłając skan z prośbą o weryfikację.

Lista poszczególnych oddziałów NFZ wraz z ich danymi kontaktowymi znajduje się tutaj: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

Ważność zlecenia na wyroby medyczne wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

 

Mam potwierdzone zlecenie i co dalej?

Wtedy zapraszamy Cię do nas!

Udzielimy szczegółowych informacji oraz fachowo dobierzemy sprzęt by pomóc Ci jak najszybciej powrócić do zdrowia.

Do zobaczenia!

P.s. W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu!