Czym jest refundacja?

Jest to możliwość nabycia leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których koszt częściowo lub w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Limity refundacji NFZ są różne i wahają się od 70% do 100%.

Refundacja NFZ przysługuje każdemu pacjentowi posiadającemu aktualne ubezpieczenie zdrowotne, potrzebującemu określonych produktów niezbędnych w procesie leczenia i rekonwalescencji, który otrzymał stosowne zlecenie wystawione przez osobę do tego uprawnioną.

Kto może wystawić takie zlecenie?

Zlecenie możemy uzyskać podczas wizyty lekarskiej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także w trakcie wizyty w prywatnym gabinecie. Dokument ten mogą wystawić m.in. lekarze specjaliści, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeuci, a także pielęgniarki i położne.

Ważne jest, żeby na sprzęt zlecenie wystawiła odpowiednia osoba, i tak na przykład:

  • ortezy, stabilizatory- zlecenie wystawia lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgi urazowo- ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacjii medycznej,

  • wózek inwalidzki- zlecenie wypisuje lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, reumatologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii urazowo- ortopedycznej, neurologii, neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej. Wyjątkiem jest wózek stalowy (kod refundacji P.127), na który to zlecenie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny),

  • balkoniki i podpórki, materace przeciwodleżynowe, poduszki przeciwodleżynowe pneumatyczne, pieluchomajtki- zlecenie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny), specjalista w zakresie geriatrii, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii, chirurgi urazowej, reumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej

  • pionizatory i urządzenia multifunkcyjne- zlecenie może wypisać lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacjii medycznej.

Zarówno zasady, jak i szczegółową listę przedmiotów refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. W sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. Z 2013, poz. 1565)

PAMIĘTAJ!

Od 1 stycznia 2020r. zlecenie wystawione podczas wizyty lekarskiej zostaje automatycznie zarejestrowane w systemie NFZ, i pod warunkiem pozytywnej weryfikacji, bezpośrednio po wizycie można je zrealizować.

W przypadku, gdy lekarz wystawia zlecenie niezweryfikowane z racji braku podłączenia swojego systemu do systemu NFZ wówczas takie zlecenie należy potwierdzić w najbliższym Oddziale NFZ lub mailowo wysyłając skan z prośbą o weryfikację.

Lista poszczególnych oddziałów NFZ wraz z ich danymi kontaktowymi znajduje się tutaj: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

Ważność zlecenia na wyroby medyczne wynosi maksymalnie 12 miesięcy.

Mam potwierdzone zlecenie i co dalej?

Wtedy zapraszamy Cię do nas!

Udzielimy szczegółowych informacji oraz fachowo dobierzemy sprzęt by pomóc Ci jak najszybciej powrócić do zdrowia.

Do zobaczenia!

P.s. W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu!

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.